MEDiA

Lucia Aurich 'WAS WIR WOLLEN' feat. DANiEL HiLPERT

Musikvideo: Oliver Leu und Florian Dudek 2020

DANiEL HiLPERT 'PICKNICK'

Musikvideo: Marco Dausel MEDIASTUDIO BERLIN 2019

DANiEL HiLPERT 'Frau Nobel - live' feat. Lucia Aurich

virtuelles WOZiKO aus dem MEDIASTUDIO BERLIN 2019

DANiEL HiLPERT 'Willkommen Lethargie - live' feat. Lucia Aurich

virtuelles WOZiKO aus dem MEDIASTUDIO BERLIN 2019

DANiEL HiLPERT & Lucia Aurich

1. virtuelles WOZiKO aus dem MEDIASTUDIO BERLIN 2019